Observatorium Aquarium

Vattenreservoaren är uttömd, det råder svår torka. Tre forskare från tre skilda discipliner har förenats och genom sina olika specialkunskaper nu funnit nya former av vatten. Forskarna har djupobservera vatten och hur det egentligen beter sig. I sina utforskande har de använt sig av sig av ljud, astrosofi, fotografi och föremål.

Observatorium Aquarium

Självbild

Jag tänker att självbilden till viss del skapas av omgivningen när den berättar för dig om vilket värde du har. När du blir bedömd reflekterar det din självbild. Allt kommer inte inifrån utan handlar också om vilket värde du ges av andra.

Med selfien som utgångspunkt har jag jobbat fördjupande med några tjejer i Kalmar län. Jag har valt att låta dem själva bestämma var och hur de vill figurera i bilden. De har uppmuntrats att beskriva sig själva och vilka de är, genom att välja vilken känsla och attityd de vill uttrycka. Några har gjort det med hjälp av kläder, eller platsen de valt ut att fotograferas på. Vid flera tillfällen har vi tillsammans åkt runt för att hitta ett ställe genom vilket de velat beskriva sig själva. Jag ville skapa utrymme för tjejerna att själva utforska vad de faktiskt kan berätta om sig själva genom en bild. Något som selfiens sekundära karaktär sällan hinner nå ut med i cyberrymden.

Självbild

Mim

For a few years Mim lived in Hasselgatan, Malmoe, Sweden. I remember the first time I came to visit her there. In the midst of a contemporary city, an oasis from the past was hidden and I discovered a city gem. I do not remember the first time I met Mim but I remember my first impression of her. She too is like a gem from the past. At Hasselgatan many things changed in Mims life. I am happy to have been part of immortalizing this.

Mim

Kallis

During four summers between the years 2004-2007 I worked at Norra Kallbadhuset (‘Kallis’) in Helsingborg, Sweden, an open-air swimming house. Soon I realized that there were differences between the visitors. Apart from those who came because of the summer, there were also those who no matter weather or season returned week after week, day after day, to spend time at their beloved ‘Kallis’ During my summers there I came to know many of the regulars and my curiosity always turned out to be justified.

In January 2008 I returned to ‘Kallis’ to commence my story. As the project unfolded something that I did not expect took shape in my images. Instead of portraying the regulars and their differences, my images turned out to portray a place where the environment and the surroundings told more about the people than their individual characters.

Kallis